Odkaz na oficiální stránky

Hudba / videoklip

Hodnocení:

50 % Dobrá písnička Špatná písnička 50 %

8 lidí

Reklama

Text písně

STRANA A
A1. A tvá jsem dál - 0:00
A2. Johanka z Arku - 0:34
A3. Jen dva ta loďka může vézt - 1:04
A4. Až jednou sám se probudíš - 1:34
A5. Přítele mám, abych měl za kým jít - 2:04
A6. Znám ho, znám - 2:34
A7. Včera - 3:04

STRANA B
B1. Ke hvězdám - 3:34
B2. Šangrilá - 4:04
B3. Čáry, máry, lásku bráním - 4:34
B4. Kde máš ten dům? - 5:04
B5. Stromy a řeka:
B5A. Jak statný strom - 5:34
B5B. Já řece odpouštím, že chvátá - 6:10


STRANA A


A1. A tvá jsem dál - 0:00

Vím, co jsi mi říci chtěl:
Tenkrát, tos byla má
V tvém hlase zněl vánek sám:
Už nejsi táž a čím jsi blíž
Tím míň tě mám

To jsi mi říci chtěl
Co dál, co dodat mám?
I když čas šel, sníh nám tál
Mám strach, že já jsem stále táž
Jak jsi mě znal
Já byla tvá a tvá jsem dál

Vím, co jsi mi říci chtěl
Tenkrát, to bylo dřív
I když čas šel, sníh nám tál
Mám strach, že já jsem stále táž
Jak jsi mě znal
Já byla tvá a tvá jsem dál

Tenkrát, tenkrát, tenkrát...
A tvá jsem dál


A2. Johanka z Arku - 0:34

Dlouhé čekání
Je žár a plamen tvůj
Znám tvé pokání
Jen na mě nežaluj
Johanko z Arku, sním
Že tvůj hlas uslyším
A vím, že čeká nás vítězství

Lásky pominou
Jak žár a hustý dým
Jen tvou nevinou
Já nikdy nezradím
Johanko z Arku, mou
Slyš píseň prosebnou
Veď dál svůj věčný boj k vítězství
Johanko z Arku, dál
Je svět zbabělý král
A dál čeká na tvé vítězství

Rány přebolí
Jak žár, co hřál tvou tvář
Hnízda sokolí
Jsou výš, než jeho zář
Johanko z Arku, tmou
Kráčím s tvou armádou
A vím, že čeká nás vítězství
Johanko z Arku, tmou
Teď kráčím s touhou tvou
A vím, že čeká nás vítězství


A3. Jen dva ta loďka může vézt - 1:04

Jen dva ta loďka může vézt
Jen dva, když jsou v ní tři, tak potápí se
Jeď a říkej, mám tě rád
Jeď tam, kde město nehlučí a cesty nejsou
Snad víš, že

Jen dva si mohou ruce splést
Jen dva prý se mohou líbat, nespěchej
Vždyť dnes máme času dost
Kam vítr teď fouká, nech se vést
To mě láká

Tam poznáš vůni dnů
A v trávě budeš snídat
Čistou vodu pít
A ptáky zpívat uslyšíš jen píseň vlídnou

Žár léta posvětil nám den
Loď nelétá, vesluj tedy, ať jsme tu jen dva
A voda opilá
Sen dnů minulých odložil plášť, je tu se mnou
Teď vypráví
Všechno, co o nás ví

A monogram, ten neříká, kdo líbal rty mý

Jen dva ta loďka může vézt
Jen dva, když jsou v ní tři, tak potápí se
Dnes vem si lásku mou
Jeď tam, kde město nehlučí a cesty nejsou
Sen vypráví
Všechno, co o nás ví


A4. Až jednou sám se probudíš - 1:34

Až jednou sám se probudíš
Přeludy snů až pominou
Ten pokoj bude vonět mnou
Mou hladkou ofinou i šepotem mým
A bloudit budeš jím
Jak prázdnou krajinou

Až jednou sám se probudíš
Bez dlaně mé a bez hostí
Tam, kdes mě vždycky našel rád
Se s tichem rozhostí i podivný chlad
A sám tam budeš stát
Jen s hloupou lítostí

Hej, lásko, ty pěno bílá
Z tebe jenom písnička zbyla
Nananana...

Až jednou sám se probudíš
Kdo za mne čaj ti přichystá?
Já budu odtud tisíc mil
Však truchlit dočista, to není tvůj styl
Vždy vším sis jistý byl
A já tak nejistá

Až jednou sám se probudíš
Už budu pryč tou hodinou
A potom třeba pochopíš
Že nestáls o jinou, i to je co říct
Vždyť žen jsi míval víc
Však lásku jedinou

Hej, lásko, ty pěno bílá
Jsi tu se mnou nebo jsi byla?
Nananana...

Až jednou sám se probudíš
Až jednou sám se probudíš
Až jednou sám se probudíš...


A5. Přítele mám, abych měl za kým jít - 2:04

Oni:
Přítele mám, abych měl za kým jít
Ona:
I když láska je náhle ta tam
Oni:
Když je mi hůř, než mi má asi být
Je to výhra, že přítele mám

Ona:
Ó, co jsem já, nebude-li on při mně stát?
Oni:
Ó, co jsem já, nebude-li on při mně stát?
Ona:
Ó, nejsem to já, nebude-li on při mně stát

Oni:
Přítele mám, abych klábosil s ním
Ona:
Aby přišel, i když nemá čas
Oni:
Abych znal víc, než to málo, co vím
Ona:
Abych všechno mohla snášet snáz

Ona:
Ó, co jsem já, nebude-li on při mně stát?
Oni:
Ó, co jsem já, nebude-li on při mně stát?
Ona:
Ó, nejsem to já, nebude-li on při mně stát

Všichni:
Člověk sám není ničím
Člověk sám není ničím
Tak má mít někoho rád, rád

Oni:
Přítele mám, abych měl za kým jít
Ona:
Když je láska najednou ta tam
Oni:
Když je mi hůř, než mi má asi být
Ona:
Je tu přítel, nikdy nejsi sám

Ona:
Ó, co jsem já, nebude-li on při mně stát?
Oni:
Ó, co jsem já, nebude-li on při mně stát?
Ona:
Ó, nejsem to já, nebude-li on při mně stát

Všichni:
Člověk sám není ničím
Člověk sám není ničím
Tak má mít někoho rád, rád, rád...


A6. Znám ho, znám - 2:34

Madono
Kdo byl ten malíř, co tě znal
Sonety málem snad ti psal
Nosil ti náruč růží?

Madono
Šeptal ti stokrát za večer
Hvězdám tvých očí dával směr
Svých přání

Madono
Dávno ztratil Amor luk
Jsi dnes jen ladných barev shluk
Vzdálené zašlé větru vání

Madono
Můj malíř také přijde snad
Chvíli si nechám o něm zdát

Znám ho, znám
Když ke mně vkročí
Už ho dávno znám
Má hudbu v očích
Znám ho, znám
Má hlavu v oblacích
Však skromnost neztrácí

Já už znám ho, znám
Má plachost laní
Už ho dávno znám
Má slunce v dlaních
Znám ho, znám
Sám stojí přede mnou
Ač nejsem Madonou

On je láska má
Něžná láska bílá
Dávno znám ho, znám
A nepřestanu znát

Já už znám ho, znám
Sám stojí přede mnou
Ač nejsem Madonou

On je láska má
Něžná láska bílá
Dávno znám ho, znám
A nepřestanu znát

Já už znám ho, znám


A7. Včera - 3:04

Včera - jedno z miliónů slov
(A jak nádherně zní)
Včera - zní jak nejryzejší kov
(Voní jak vlasy tvý)

Teď mi zní jak tichý déšť
Jako tóny, jimiž dám se ve snu nést
Zas o lásce sním, jak včera
Zase kráčím s ní, jak včera
Měkkou tmou a mraky nebem jdou

Včera - zní to stejně jako „dnes”
(Jak to nádherně zní)
Včera - včera z parků voněl bez
(A já stál vedle ní)

Poslouchám to slovo dál
Je jak píseň, kterou v dálce kdosi hrál
Den je nádherný jak včera
Ptáci zpívají jak včera
Jak se zdá, tak jiná jsem jen já

Včera - jak je krátký jeden den
(A jak dlouhý se zdá)
Včera - čtu to slovo z bílých stěn
(Už ho nazpaměť zná)

Jednou jen jej vyslovím
A pak rozplyne se tiše jako dým
A já vím, že víc je zítra
Zas mu půjdu vstříc, už zítra
V řadě dní to není poslední
To není poslední
Ne, ne, ne, není poslední...


STRANA B


B1. Ke hvězdám - 3:34

Kdo výš, kdo dál, co stále snílky láká
V bouři k dálkám plout
Víc chtít a znát, sám vládnout křídly ptáka
Spoutat říční proud

Ke hvězdám něco táhne nás
Je v nich žár i mráz
Smích, pláč
Ke hvězdám, bludným svítilnám
Které zvou: „Pojď k nám
Tou tmou”

Syn tvůj či můj, ten zmůže dávné přání
Vůni dálkám krást
Už být hvězd pán a vrýt do prázdných plání
Čáry dlouhých brázd

Ke hvězdám s velkou výpravou
Cestou lákavou
Dál, dál
Ke hvězdám, kráskám půlnočním
Já se vznášet smím
Dík snům

Ke hvězdám něco táhne nás
Je v nich žár i mráz
Smích, pláč
Ke hvězdám, bludným svítilnám
Které zvou: „Pojď k nám
Tou tmou”

Ke hvězdám něco táhne nás
Je v nich žár i mráz...


B2. Šangrilá - 4:04

Má fantazie, matka snů
Mi chvíle krátí
(Chvíle krátí)
Tvář z pavučiny prošlých dnů
Mi zpátky vrátí
(Zpátky vrátí)

Znám klášter Šangrilá
Znám kout, kde věčnost lůžko ustýlá
V údolí, kde slunce bíle plá
V klášteře Šangrilá
Pár mlýnků modlících čas odmílá
Vím, že ani láska není zlá
V koutku země jménem
Šangrilá
(Šangrilá, Šangrilá)
Šangrilá
(Šangrilá, Šangrilá)
Šangrilá...

Má fantazie, matka lží
Je stále blízká
(Stále blízká)
V mém monastýru drobně mží
A z hor se blýská
(Z hor se blýská)

Znám klášter Šangrilá
Znám kout, kde věčnost lůžko ustýlá
V údolí, kde slunce bíle plá
V klášteře Šangrilá
Pár mlýnků modlících čas odmílá
Vím, že ani láska není zlá
V koutku země jménem
Šangrilá
(Šangrilá, Šangrilá)
Šangrilá
(Šangrilá, Šangrilá)
Šangrilá...


B3. Čáry, máry, lásku bráním - 4:34

Tichý je kraj, když svítá
Tichá je tůň i háj
Jen ptačí křik slunce vítá
Zvu tě se mnou potkat máj

Dej mi svou dlaň a zpívej
K čemu je lásce pláč
Jsem tu já, na mě se dívej
V trávě brouká cvrček hráč

Čáry, máry, lásku bráním
Klobouk plný kouzel mám
Čáry, máry, louka
Nítě pavouk souká
Pryč je svízel, kterou znám

Čáry, máry, lásku bráním
Klobouk plný kouzel mám
Čáry, máry, růže
Kdo jen za to může
Že tě víc než ráda mám

Dlouhý je den, když bloudíš
Stále jen sám a sám
Proč duhu na nebi loudíš
Když já ti ji klidně dám

Když ztratíš míč a mládí
Budeš se míň už smát
Má píseň za tebou pádí
Pojď ji se mnou dneska hrát

Čáry, máry, lásku bráním
Klobouk plný kouzel mám
Čáry, máry, louka
Nítě pavouk souká
Pryč je svízel, kterou znám

Čáry, máry, lásku bráním
Klobouk plný kouzel mám
Čáry, máry, růže
Kdo jen za to může
Že tě víc než ráda mám

Čáry, máry, lásku bráním
Klobouk plný kouzel mám
Čáry, máry, louka
Nítě pavouk souká
Pryč je svízel, kterou znám

Čáry, máry, lásku bráním
Klobouk plný kouzel mám
Čáry, máry, růže
Kdo jen za to může
Že tě víc než ráda mám


B4. Kde máš ten dům? - 5:04

Tam, kde ten strom, stojí sám v poli stráž
Tam jedenkrát bude stát domek náš
Podívej
Ten příběh dřív jsi mi rád vyprávěl
Strom v poli dál kvet a zrál tak, jak měl
Řada dní je ta tam
No a já se teď ptám
Jenom ptám

Kde máš ten dům?
Kde bránu z pevných klád?
Kde jsou, kdeže jsou
Kdopak ví
Kde máš ten dům?
Jen strom tu zůstal stát
Jen strom o nás dvou
Příběh vypráví

Slíbils mi dvůr, malou stáj, včelí úl
Chtěl jsi mi snést stříbro hvězd, nebe půl
Podívej
Tam, kde ten strom stojí sám v poli stráž
Tam někde měl dneska stát domek náš
Podívej, není tam
No a já se teď ptám
Jenom ptám

Kde máš ten dům?
Kde bránu z pevných klád?
Kde jsou, kdeže jsou
Kdopak ví
Kde máš ten dům?
Jenom strom tu zůstal stát
Jen strom o nás dvou
Příběh vypráví

Jen strom o nás dvou
Příběh vypráví


B5. Stromy a řeka:


B5A. Jak statný strom - 5:34

Ona:
Jak statný strom
Své země syn
Jak rovný strom
Ty stůj dál
Strom dobrý v tom
Že skýtá stín
A plodům svým
Že zrát dal
Z hlíny živ jak otec tvůj
Kmen a listí, tak tu stůj
Jak statný strom
Co dává stín
Jak rovný strom
Tu stůj dál

On:
To táta můj, když skládal kmeny z fůr
Celý dům voněl smolným dřívím, celý dvůr

Ona:
Jako les
Vrostem do kamene
Zítra i dnes
Vodu, voděnku déšť dá nám
Jizvy v nás
Větve nalomené
Vítr i čas
Tiše odnesou bůhví kam
Co je prach
To se zapomene
Zůstane práh
Zbyde dřevěný trám

On:
Zelenej se, mlází
Proutek se k proutku sází
V písku i tam, kde schází
Jíl
Zelenej se, houští
Proutek si klíčky pouští
Bez toho svět by pouští
Byl

Sbor:
Zelenej se, mlází
Proutek se k proutku sází
V písku i tam, kde schází
Jíl
Zelenej se, houští
Proutek si klíčky pouští
Bez toho svět by pouští
Byl

Ona:
Jako les
Vrostem do kamene
Zítra i dnes
Vodu, voděnku déšť dá nám
Jizvy v nás
Větve nalomené
Vítr i čas
Tiše odnesou bůhví kam
Co je prach
To se zapomene
Zůstane práh
Zbyde dřevěný trám

Ona:
Jak statný strom
Své země syn
Jak rovný strom
Ty stůj dál
Strom dobrý v tom
Že skýtá stín
A plodům svým
Že zrát dal
Z hlíny živ jak otec tvůj
Kmen a listí, tak tu stůj
Jak statný strom
Co dává stín
Jak rovný strom
Tu stůj dál

On:
Jak táta tvůj nech zdravé stromy stát
U nich k svým kořenům se vrátíš - jedenkrát


B5B. Já řece odpouštím, že chvátá - 6:10

Ona:
Kde jsou jablka tvá i má?
Řeky se ptej, ať poví
Ta plný klín jich má

Já řece odpouštím, že chvátá
(Řece odpouštím)
Má jara odnáší tam v dál
(Jara odnáší tam v dál)
Já řece odpouštím, že chvátá
(Já řece odpouštím)
Proud beztak nevrátí, co vzal

Mé stopy včerejší teď smývá
(Mé stopy včerejší)
Strom v břehu obtáčí jak šál
(V břehu obtáčí jak šál)
Já řece odpouštím, že zpívá
(Řece odpouštím)
Jiný song, nežli v dětství mém se hrál
(Nežli v dětsví, v dětství mém se hrál)

Zpívá dnes
Že už začalo tát
Kde byl jez
Bude přehrada stát
Vodopád, jenž dolů dál se řítí
Není vor, ale zato je pláž
Tam člun, tady jezero máš
Ten proud je teď proud
Co teplo dává a svítí

Já řece odpouštím, že chvátá
(Já řece odpouštím)
Má asi delší pouť než já
(Asi delší pouť než já)
Já řece odpouštím, že chvátá
(Řece odpouštím)
Spěchá dál, ano, chvátá tam, kam má
(Ano, chvátá, chvátá tam)
Řeka má

Sbor:
Odpouštím, že chvátá
Jako dřív plyne dál
Plná kamení a bláta
Jak nám věnem ji táta
Táta dal
Křišťál i kal
Odpouštím, že chvátá
Jako dřív plyne dál
Plná kamení a bláta
Jak nám věnem ji táta
Táta dal
Křišťál i kal...
Reklama
Reklama

Informace

Přidáno: 11. 6. 2015 - 12:18 | Aktualizováno: 2. 3. 2016 - 11:48 | Kategorie: Alba | ID: 33578

Podrobné statistiky
Web používá cookies. OK Info