Odkaz na oficiální stránky

Hudba / videoklip

Hodnocení:

43 % Dobrá písnička Špatná písnička 57 %

7 lidí

Reklama

Text písně

1. Motel Bílý důl - 0:00
2. Šeptej mi - 2:23
3. Ty jsi jiný nežli já - 5:35
4. Max - 8:59
5. Jsi věčně tak sám a sám - 11:47
6. Málo mám lásky tvé - 13:47
7. Já a půlměsíc - 17:53
8. Tak se mi o tom zdá - 21:47
9. Zůstaň s námi dál - 25:01


1. Motel Bílý důl - 0:00

My marnili den, jak to bývá
Bývá, bývá
Jen jízda a hádky a bláto a kal
A vztek, jenž tě hnal

Proč neřekla jsem: Už se stmívá
Stmívá, šírá, stmívá
Nejeď dál

Stůj
Tady je motel Bílý důl
Stůj
Tady nám prostřou pro dva stůl
Pohleď, déšť sílí
Pojď spát chvíli
Tak stůj
Zde i noci prý jsou bílý

Teď únavou mé oči slábnou
Slábnou, slábnou
Zas jízda a sníh, věčné trampoty zim
Nač trápit se s tím?

Chci probdít jak dřív tu noc vábnou
Dlouhou, krátkou, vábnou
Ale s kým?

Stůj
Tady je motel Bílý důl
Stůj
Tady nám prostřou pro dva stůl
Světla v tmách mýlý
Pojď spát chvíli
Tak stůj
Zde i noci prý jsou bílý
Jsou bílý
Jsou bílý


2. Šeptej mi - 2:23

Srdce mé to ví, proč bít
A dál a dál a dál říká své - já chci žít
Jeho tep je stále týž
Ale vím, že ozve se náhle víc, když přijdeš blíž

Blíž pojď, blíž pojď
Slůvka lásky šeptej mi
Slova, která sladce zní
Když je říkáš ty
Slova něžná stále, stále šeptej mi
Slova, která sladce zní
Když je říkáš ty
Slova, která neznám

Šeptej, šeptej, šeptej, šeptej
Šeptej, šeptej, šeptej

Srdce mé ty znáš, je znáš
To bije spoustu let pro pár vět, jež zašeptáš
Jeho tep je árií
Tak jen a jen to srdce poslouchej, jak odbíjí

Blíž pojď, blíž pojď
Slůvka lásky šeptej mi
Slova, která sladce zní
Když je říkáš ty
Slova něžná stále, stále šeptej mi
Slova, která sladce zní
Když je říkáš ty
Slova, která neznám

Šeptej, šeptej, šeptej, šeptej
Šeptej, šeptej, šeptej

Blíž pojď, blíž pojď
Slůvka lásky šeptej mi
Slova, která sladce zní
Když je říkáš ty
Slova něžná stále, stále šeptej mi
Slova, která sladce zní
Když je říkáš ty
Slova něžná stále, stále šeptej mi
Slova, která sladce zní
Když je říkáš ty
Slova něžná stále, stále šeptej mi
Slova, která sladce zní
Když je říkáš ty...


3. Ty jsi jiný nežli já - 5:35

[...]


4. Max - 8:59

Dívám se na starou fotografii
Je na ní shrbený muž v listrovém kabátku
Pod bradou má motýlka
A před sebou potlučený klavír

Jmenoval se Max
Říkali o něm
Že to byl ten nejbáječnější klavírista ze všech
Kteří sedávali ke klávesám
Pod stříbrnými plátny
Tenkrát v těch prvních biografech
Kdy film byl ještě němý

Ze všech příběhů, k nimž hrál
Míval nejraděj
Příběh, který pokaždé
Stejný mívá děj
Tiše hrál
Pod obrázky
I když sám příběh lásky
Nikdy nepoznal

Tenkrát znovu pokaždé
Cítil najednou
Prudkou závrať podivnou
Propast bezednou
Snad se bál
Jak to skončí
Tiše hrál
Bál se oči k plátnu pozvednout

Pak rozsvítil se sál
A pak ta píseň
Zněla lidem dál
Když rozešli se zpátky k svým
Drobným trápením
Domů

Znovu pokaždé
Cítil najednou
Prudkou závrať podivnou
Propast bezednou
Snad se bál
Jak to skončí
Tiše hrál
Bál se oči k plátnu pozvednout


5. Jsi věčně tak sám a sám - 11:47

Jsi věčně tak sám a sám
Pročpak nechodíš s tou či tou?
Přijď ke mně a zazpívám
Ti ráda své
Pu-pu-pi-dou

Jsi věčně tak sám a sám
Jen se přitiskni víc a blíž
Já potichu zašeptám
Však víš

Přijď, jestli máš zájem
A jestli ti svítá
Nebe zavoní májem
Hloubkou blankytu
Pa-dam-pa-dam-turli-dam-pu

Jsi věčně tak sám a sám
Dejme věcem ten správný spád
Jen mě, to ti povídám
Měj rád

Přijď, jestli máš zájem
A jestli ti svítá
Nebe zavoní májem
Hloubkou blankytu
Pa-dam-pa-dam-turli-dam-pu

Jsi věčně tak sám a sám
Dejme věcem ten správný spád
Jen mě, to ti povídám
Du-dirli-dirli-dirli-dam
Jen měj mě rád


6. Málo mám lásky tvé - 13:47

Tam v oblacích
Kam pták jen smí
Přelétá orlí král
Svět nesmírný
Zří bez hnutí
Šedivých perutí

Výškám křídla svá
Rozpíná vstříc
V touze více slunce mít
Láskou spoutaná
Sen marný sním
Já jak orlí král chci být

Málo mám lásky tvé
Málo lásky moje křídla spoutává
Málo mám lásky tvé
Jako kámen na mých dlaních zůstává
Málo mám lásky tvé
Dál mi vzlétnout brání k modrým soutěskám
Jiným snad postačí
Ale já orlím křídlům přísahám

Hleď, orlí král se navrací
Obzorem třpytivím
Zpět zakrouží
Nad štíty skal
Usedá sám znavený

Jak dřív přelétá
Soumračným dnem
Hledá hnízdo orlí král
Ráno křídla svá napřímí zas
Aby na slunci se hřál

Málo mám lásky tvé
Málo lásky moje křídla spoutává
Málo mám lásky tvé
Jako kámen na mých dlaních zůstává
Málo mám lásky tvé
Dál mi vzlétnout brání k modrým soutěskám
Jiným snad postačí
Ale já orlím křídlům přísahám

Málo mám lásky tvé
Málo lásky moje křídla spoutává
Málo mám lásky tvé
Jako kámen na mých dlaních zůstává
Málo mám lásky tvé
Dál mi vzlétnout brání k modrým soutěskám
Jiným snad postačí
Ale já orlím křídlům přísahám


7. Já a půlměsíc - 17:53

S tím bílým strýcem
Jenž vládne tmám
Teď s půlměsícem
Já schůzku mám
A říkám: Zamkni tam
Ten nóbl stříbrný krám
Pojď dolů k nám
Ne, nestůj dál
Tak sám a sám

Já chvátám říčná
(Budu chvátat říčná)
Tvé záři vstříc
(Běž té záři vstříc)
Jsem náměsíčná
(Jsem náměsíčná)
Čím dál tím víc
(A čím dál tím víc)
Tam říčním rákosí
Teď chví stříbrná pláň
Ty půjdeš sám
Ó, ty sám
Jen vztáhnout dlaň
A mám, tě mám

Teď plujem tůní
Jež stříbrem hrá
Za mléčnou vůní
Ten strýc a já
Je krása, pánové
Že v hrsti půlměsíc mám
Spad dolů k nám
Už není dál tak sám a sám

(Já chvátám říčná)
(Tvé záři vstříc)
(Jsem náměsíčná)
(Čím dál tím víc)
Tu koupel, pánové
Tu koupel já si dám říct
Noc pro nás dva
Ó, kouzlo má
Jsme šťastni já
A půlměsíc

Už není dál
Tak sám a sám

Tak plujem tůní
Já a půlměsíc
Za mléčnou vůní
(Já a půlměsíc)
A tak nám je hej
(Já a půlměsíc)
Já a půlměsíc
(Já a půlměsíc)
V hrsti mám, držím jej
(Já a půlměsíc)
A kdo z vás máte víc?
(Já a půlměsíc)
Ó, to je kouzel
(Já a půlměsíc)
S měsícem v náručí...


8. Tak se mi o tom zdá - 21:47

Každé ráno se mi o tom zdá
Že už přijde ten, kdo přijít má
Přijde ke mně jako k řece
Řekne, to jsem přece já
To jsem já
Já jsem ten, který přijít má

Každé ráno se mi o tom zdá
Že už u mých vrátek zaklepá
Řeknu: Tebe léta čekám
Já jsem přece řeka tvá
Já jsem tvá

Denně zdá se mi o tom, zdá
Tak se mi o tom zdá
Tak se mi o tom zdá
Že jsem řeka tvá

Řeka tvá

Každé ráno se mi o tom zdá
Jak mi zčistajasna povídá:
Že jsem jeho voda živá
Mne že odjakživa zná
Dávno že mě zná

Ano, zdá se mi o tom, zdá
Tak se mi o tom zdá
Tak se mi o tom zdá
Že jsem řeka tvá

Řeka tvá
Řeka tvá

Každé ráno se mi o tom zdá
Že už přijde ten, kdo přijít má
Přijde ke mně jako k řece
Řekne, to jsem přece já
To jsem já
Já jsem ten, který přijít má

Tak se mi o tom zdá
(Tak se mi o tom zdá)
Že jsem řeka
(Tak se mi o tom zdá)
Řeka tvá
(Tak se mi o tom zdá)
Láska tvá...


9. Zůstaň s námi dál - 25:01

Zůstaň, slunce, tam, kde máš být
Zůstaň s námi dál
Bez tvých loučí pálivých
Svět je ztichlý sál
Už neláká
Nebaví
Nezpívá
Dobře vím
Zůstaň, slunce, tam, kde máš být
Zůstaň s námi dál

Zůstaň, stéblo, tam, kde máš růst
Zůstaň s námi dál
Bez tvých klíčků stárne zem
Louka vůni vzdá
Už neláká
Nebaví
Nešumí
Dobře vím
Zůstaň, stéblo, tam, kde máš růst
Zůstaň s námi dál

Zůstaň dál
S námi dál
Zůstaň, lásko, s námi
Zůstaň dál
Rodnou půdou člověk
Sám se stal
Zůstaň dál
S námi dál
Zůstaň dál
Zůstaň dál
Zůstaň dál

Zůstaň, flétno, tam, kde máš znít
Zůstaň s námi dál
Bez tvých tónů vábivých
Píseň zlou se zdá
Už neláká
Nebaví
Neladí
Dobře vím
Zůstaň, flétno, tam, kde máš znít
Zůstaň s námi dál

Zůstaň, jiskro, tam, kde máš plát
Zůstaň s námi dál
Pohled bez tvých záblesků
Slábne, nezvídá
Už neláká
Nebaví
Nevznítí
Dobře vím
Zůstaň, jiskro, tam, kde máš plát
Zůstaň s námi dál

Zůstaň dál
S námi dál
Zůstaň, lásko, s námi
Zůstaň dál
Rodnou půdou člověk
Sám se stal
Zůstaň dál
S námi dál
Zůstaň dál
Zůstaň dál
Zůstaň dál

Zůstaň, lásko, tam, kde máš zrát
Zůstaň s námi dál
Člověk bez tvých závratí
Bůh ví, zač by stál
Pak neláká
Nebaví
Netouží
Dobře vím
Zůstaň, lásko, tam, kde máš zrát
Zůstaň s námi dál

Zůstaň, lásko, tam, kde máš kvést
Zůstaň s námi dál
Člověk půdu úrodnou
Sám ti nachystal
Ať vyláká
Pobaví
Roztouží
Oslaví
Zůstaň, lásko, tam, kde máš kvést
Zůstaň
Zůstaň
Zůstaň tu s námi
A nehledej skrýš
Zůstaň a vládni
Právo už dávno máš, teď smíš
Právo už dávno máš, teď smíš
Právo už dávno máš, teď smíš
Právo už dávno máš, teď smíš

Zůstaň, lásko, tam, kde máš kvést
Zůstaň s námi dál
Reklama
Reklama

Informace

Přidáno: 11. 6. 2015 - 8:56 | Aktualizováno: 2. 3. 2016 - 15:16 | Kategorie: Alba | ID: 74937

Podrobné statistiky
Web používá cookies. OK Info