Odkaz na oficiální stránky

Hudba / videoklip

Hodnocení:

63 % Dobrá písnička Špatná písnička 37 %

8 lidí

Reklama

Text písně

1. Vánoční (& Ondřej Brzobohatý) - 0:00
2. Hodně štěstí - 1:00
3. S tátou být jak tenkrát - 2:00
4. Adeste Fideles - 3:00
5. Kouzlo Vánoc - 4:00
6. Pán jde k nám - 5:00
7. To je den - 6:00
8. Zimní pohádka - 7:00
9. Svátky jsou v nás - 8:00
10. Na Vánoce k našim - 9:00
11. Padá sníh - 10:00
12. Bílé Vánoce - 10:59
13. Přísahám, že jsem to já (& Miroslav Dvorský) - 11:59


1. Vánoční (& Ondřej Brzobohatý) - 0:00

Advent zapřáh koně do saní
Rybník zasklil v noci mráz
Prochladlí
V šálech zachumlaní
Však předzvěst Vánoc hřeje nás

Zas je tu ten čas
Zas hodující zasednou
V nouzi soused vyjde vstříc
Zvláštní čas
Kdy se zdá najednou
Že těch, k nimž blízko máš
Je víc

Jsme dětmi dál i po rocích
Zas je tu s námi sen
O bílých Vánocích
I v našich koledách
Zní, jak se zdá
Ten věčný návrat k jesličkám
Ke hvězdám

Co přát mám prvňáčkům
Dnes dospělým
Snad kéž jen sníh by napadal
Ať Vánoce tvé s lametou, se jmelím
Stejně bílé jsou dál

Co přát mám prvňáčkům
Dnes dospělým
Snad kéž jen sníh by napadal
Ať Vánoce tvé s lametou, se jmelím
Stejně bílé
Stále stejně bílé
Stejně bílé
Jsou dál


2. Hodně štěstí - 1:00

Vánoce přijdou
A zazvoní smích
A bůh bílou křídou
Nám nakreslí sníh

Na dárky se těší
Ti, které máš rád
A malí i větší
Si budou chtít hrát

A tak hodně štěstí
Jsme přišli všem přát
Ať hodní zlé přelstí
A můžem se smát

Ať každý má zdraví
A to, co si přál
I bílí, i tmaví
I chudák, i král

I mladí i staří
(Přijdou známí)
Ať mají svůl díl
(Lásce chvála)
A všechno se zdaří
(Zpívej s námi)
Co dobrý má cíl
(Lala)

A tak hodně štěstí
Jsme přišli všem přát
Ať hodní zlé přelstí
A můžem se smát

A poslové běží
Že už je tu mráz
A zrodil se Ježíš
A vykoupil nás

Ten synáček boží
(Přijdou známí)
Vzal na sebe kříž
(Lásce chvála)
Ať na nás dlaň vloží
(Zpívej s námi)
A my jsme si blíž
(Lala)

A tak hodně, hodně štěstí
(A tak hodně štěstí)
Jsme přišli všem přát
(Oh)
Ať hodní zlé přelstí
(Ať hodní zlé přelstí)
A můžem se smát

A tak hodně štěstí
(Přijdou známí)
Jsme přišli všem přát
(Lásce chvála)
Ať hodní zlé přelstí
(Zpívej s námi...)
A můžem se smát


3. S tátou být jak tenkrát - 2:00

Ona:
Zas doba je táž
Sto přání zas máš
Já jedno mám
Kéž by slyšel ho Pán:
S tátou být, jak tenkrát, jak dřív

Děti:
Ať napadne sníh
A všude je smích
Ať netají vločky ve dlaních mých
Ona:
S tátou být, jak tenkrát, jak dřív

Děti:
Ať dostanu míč
Ona:
Nechci snad moc
Děti:
A můžu si hrát
Ona:
Jen jedno mi splň
Děti:
Ať škola se zbourá
Ona:
Jen vánoční noc
Děti:
Ať už je pryč
Ona:
S tátou být, jak tenkrát, jak dřív

Ať židle není prázdná
Vždyť místa je tu dost
Ať můžem zpívat s dědou sbor
Všichni:
Jen pro štěstí, pro radost

Ona:
Vždy byl samý vtip
Děti:
Byl samý vtip
Sám sobě se smál
Sám sobě se smál
A smích z jeho úst
Všichni:
Chci slýchat jej dál
S tátou být, jak tenkrát, jak dřív!

Děti:
Tak rychle, ať je večer
Ona:
A já chci vrátit čas
Děti:
Ať strom už honem zazáří
Ona:
Ať ta světla září v nás

Děti:
Ať napadne sníh
A všude je smích
Ona:
On měl tě moc rád
Děti:
Ať netají vločky ve dlaních mých
Ona:
Dnes neměl by spát
S tátou být, jak tenkrát, jak dřív

Děti:
S dědou být, jak tenkrát, jak dřív
Koukej ven jak lítá sníh
Ona:
Ať židle není prázdná
Ať zní tu jeho smích
Chci číst v těch očích o štěstí
Všichni:
Já v těch jeho a on v mých!

Ona:
Vždy byl samý vtip
Děti:
Koukej ven
Sám sobě se smál
Jak
A smích z jeho úst
Lítá
Chci slýchat jej dál
Sníh
S dědou být, jak tenkrát
Ona:
Tenkrát
Děti:
S dědou být, jak tenkrát
Ona:
Jak tenkrát

Všichni:
S tátou být, jak tenkrát, jak dřív
Děti:4. Adeste Fideles - 3:00

Adeste Fideles laeti triumphantes
Venite, venite in Bethlehem
Natum videte regem angelorum

Venite, adoremus
Venite, adoremus
Venite, adoremus
Venite, adoremus, dominum!

Deum de Deo, lumen de lumine
Gestant puellae viscera
Deum verum, genitum non factum

Venite, adoremus
Venite, adoremus
Venite, adoremus
Venite, adoremus, dominum!

En, grege relicto, humiles ad cunas
Vocati pastores approperant
Et nos ovanti gradu festinemus

Venite, adoremus
Venite, adoremus
Venite, adoremus
Venite, adoremus, dominum!

Aeterni parentis splendorem aeternum
Velatum sub carne videbimus
Deum infamtem pannis involutem

Venite, adoremus
Venite, adoremus
Venite, adoremus
Venite, adoremus, dominum!

Pro nobis egenum et foeno cubantem
Piis foveamus amplexibus
Sic nos amantem quis non redamaert?

Venite, adoremus
Venite, adoremus
Venite, adoremus
Venite, adoremus, dominum!

Cantet nunc io chorus angelorum
Cantet nunc aula caelestium
Gloria, gloria in excelsis Deo!

Venite, adoremus
Venite, adoremus
Venite, adoremus
Venite, adoremus, dominum!

Ergo qui natus die hodierna
Iesu tibi sit gloria
Patris aeterni verbum caro factum

Venite, adoremus
Venite, adoremus
Venite, adoremus
Venite, adoremus, dominum!

Stella luce, magi christum adorantes
Aurum, thus, et myrrham, dant munera
Iesu infanti corda praebeamus

Venite, adoremus
Venite, adoremus
Venite, adoremus
Venite, adoremus, dominum!


5. Kouzlo Vánoc - 4:00

Ona:
Už zvolna se k nám snáší
Už tančí v povětří
Sněží do věží bílé pápěří
Malé vločky sváteční

Všude kolem sálá láska
Ze všech duší příměří
Ten, kdo nevěří, snáz uvěří
V tiché kouzlo vánoční

Dnes po špičkách k nám vstoupil
Byl z nebe seslán k nám
Boží Štědrý den
V něm veleben
Kdo má srdce dokořán

Všichni:
Spolu s ním ten příběh dávný
Také shůry požehnán
Z lásky bezedné
Tam v Betlémě
Narodil se Kristus Pán

Ona:
Už od časného rána
Je z dětských očí znát
Velké těšení
Než se zešeří
A než zvonek zacinká

Zlatý kočár městem cválá
V pohádkových závějích
V jeho rolničkách
I v písničkách
Kouzlo Vánoc krásně zní

Dnes po špičkách k nám vstoupil
Byl z nebe seslán k nám
Boží Štědrý den
V něm veleben
Kdo má srdce dokořán

Všichni:
Je čas zázraků a přání
Čas pro vzácná setkání
Kdy se povídá
Nebo do ticha
Libé tóny varhan zní

Ona:
Už od časného rána
Je z dětských očí znát
Velké těšení
Než se zešeří
A než zvonek zacinká

Všichni:
Zlatý kočár městem cválá
V pohádkových závějích
V jeho rolničkách
I v písničkách
Kouzlo Vánoc krásně zní

Ona:
Dnes každý z nás se vrátí
Zpět do vzpomínek svých
Zpátky do dětství
Na to rozcestí
Kde se téměř všechno smí

Je čas zázraků a přání
Sbor:
Zázraků a přání
Ona:
Čas pro vzácná setkání
Sbor:
Vzácná setkání
Ona:
Kdy se povídá
Nebo do ticha
Všichni:
Libé tóny varhan zní

Ona:
Všude kolem sálá láska
Sbor:
Kolem sálá láska
Ona:
Ze všech duší příměří
Sbor:
Duší příměří
Ona:
Ten, kdo nevěří, dnes uvěří
Všichni:
V tiché kouzlo vánoční


6. Pán jde k nám - 5:00

Jak závrátná jde od Betléma zpráva
Jak úžasný se tu zázrak stal
Sám Stvořitel, buď nastokrát mu sláva
Dnes syna svého všem nám z lásky dal

Tak vítej noc, v níž vzešlo sémě spásy
A písní chval tu nadpozemskou zář
Své díky vzdej, slyš jen, co Anděl hlásí
Že Pán jde k nám a má tak lidskou tvář
Oh, Pán, oh, Pán, oh, Pán má lidskou tvář

Sám Stvořitel, buď nastokrát mu sláva
Dnes syna svého všem nám z lásky dal

Tak vítej noc, v níž vzešlo sémě spásy
A písní chval tu nadpozemskou zář
Své díky vzdej, slyš jen, co Anděl hlásí
Že Pán jde k nám a má tak lidskou tvář
Oh, Pán, oh, Pán, oh, Pán, Pán jde k nám
Oh, Pán, oh, Pán, oh, Pán, Pán jde k nám


7. To je den - 6:00

To je den
Mou hlavu někdo vymet
Bílou pláň v ní mám
Anděl můj zas neoznámil přílet k nám

To je den
Dech jehličí mě dusí
V háji hlas mám z něj
Anděl můj mým dnům dát znovu zkusil děj

Já jsem z toho jak bezduchá
Žiju v předtuchách mlhavých
Jako pták tonu v koledách
Znějí, kde se dá, unaví

To je den
Mou hlavu někdo vymet
Prázdno já mám v ní
Anděl můj, co neohlásil přílet, spí

No, to je den
Co o mně ten můj anděl ví?


8. Zimní pohádka - 7:00

Na saních
Zvonky zvoní
V ulicích
Sníh se honí
Je báječný čas
Jo, nemá to kaz
Projdeme se zimní pohádkou

Pijem čaj
Dříví praská
Ty a já
S námi láska
A spřádáme sen
Jak půjdeme ven
A projdeme se zimní pohádkou

Vím, že tě to do vánice láká
Z lásky s tebou mám tam jít i já
Postavíme spolu sněhuláka
Co místo očí dva knoflíky má

Zamrzlé
Jsou i louže
Je to zlé
Moc to klouže
A přesto i tak
Si plánujem, jak
Projdeme se zimní pohádkou

Vím, že tě to do vánice láká
S větvemi tam vítr zápasí
Postavíme spolu sněhuláka
Jen, co se trošku zlepší počasí

Oh, končí den
Krb dál sálá
Potmě ven
Bych se bála
Půjdeme spát
A zítra snad
Projdeme se zimní pohádkou

Půjdeme spát
A zítra snad
Už z domu vyjdem
Spolu půjdem
Bílou zimní pohádkou
Zasněženou a nádhernou
Zimní pohádkou


9. Svátky jsou v nás - 8:00

Ozdoby tančí
Ve větvích stromů
Úsměvy září ti
Na cestu domů
Lidé jsou laskaví
Všechno jde snáz
Dnes nikam nespěchej
Svátky jsou v nás

Bližní se schází
Plní se přání
Před malým v jesličkách
Velcí se sklání
Půlnoc má vlídný
A slavnostní hlas
Dnes nikam nespěchej
Svátky jsou v nás

Zima tě zahřeje
Do hloubi duše
Když vločky sypou se
Z nebeské nůše
Kéž by se na chvíli
Zastavil čas
Dnes nikam nespěchej
Svátky jsou v nás

Plaší stíny
Tiší nářky
Mírní trápení
Ty dny plné lásky
A odpouštění
Zas přicházejí
Jsou v nás

Zima tě zahřeje
Do hloubi duše
Když vločky sypou se
Z nebeské nůše
Kéž by se na chvíli
Zastavil čas
Dnes nikam nespěchej
Svátky jsou v nás

Plaší stíny
Tiší nářky
Mírní trápení
Ty dny plné lásky
A odpouštění
Zas přicházejí
Jsou v nás
Jsou v nás


10. Na Vánoce k našim - 9:00

Zas na Vánoce k našim
Ó šťastná jízda, když je za kým
Zas na Vánoce k našim
Motor jen tak šepotá

Naspěch já dnes mám
Tak račte uhnout, ó díky vám
Jste vůči dámě fér
Já dnes pospíchám
Na Vánoce k našim

Je všude spousta aut
I led i sníh
Pod patou mi roztál
A znova chytám červenou

Však už jsem z města venku
Větře, cloumej anténou
Je to fajn
Tak vstříc jet vločkám
Dny slíbené
Však já se dočkám
Vím, kam pospíchám
Na Vánoce k našim
Na Vánoce k našim

Třeba stejnou touhu máš
Tak cestu oslaď mi rázně klaksonem
Vždyť tvá je táž
Tvá je táž

Před krčmou jsi bloumal
Kam tak chvátám, snad ses ptal
No na Vánoce k našim
A ty čas tu marníš dál

Chceš-li, hej ty tam
Mě můžeš stopnout
Dost místa mám
I káru schopnou
Já tě můžu svézt
Na Vánoce k vašim
Na Vánoce domů

Jedna z nejšťastnějších jízd
Tak dej mi najevo rázně klaksonem
Jak rád bys jel
Jak rád bys jel
Rád jak já
Na Vánoce domů
Na Vánoce domů


11. Padá sníh - 10:00

Zase rozkvetou okna jeslí
Vločky mráz na kvítky kreslí
Zase pojedem na saních
Padá sníh, padá sníh, padá sníh

Zase vyběhnem na klouzačky
Budou pády, nářky, plačky
Zimy neužít byl by hřích
Padá sníh, padá sníh, padá sníh

Koule lítají sem a tam
Každý z nás aspoň jednu slíz
Sněhu za krkem spoustu mám
Taková zima má říz

Zase klouzačky vítr brousí
Střecha stříbrné má vousy
Nám však červená v tváři smích
(Naše červená svádí snít)
Padá sníh, padá sníh, padá sníh

(Pa, pa, padá, padá)
Sníh
Sníh, pojedem na saních

Ruce začaly pěkně zábst
Taky fouká to od remíz
V poli závěje místo brázd
Taková zima má říz

Zase vyběhnem na klouzačky
(Pa, pa, padá)
Budou pády, nářky, plačky
Zimy neužít byl by hřích
Padá sníh, padá sníh, padá sníh

(Pa, pa, padá, padá)
Sníh
Sníh, pojedem na saních

Koule lítají sem a tam
Každý z nás aspoň jednu slíz
Sněhu za krkem spoustu mám
Taková zima má říz

Zase klouzačky vítr brousí
(Pa, pa, padá)
Střecha stříbrné má vousy
Nám však červená v tváři smích
(Naše červená svádí snít)
Padá sníh, padá sníh, padá sníh
Padá sníh, padá sníh, padá sníh
Padá sníh, sníh, sníh


12. Bílé Vánoce - 10:59

Já sním o Vánocích bílých
Vánocích, jaké z dětství znám
Zněly zvonky saní a každé přání
V ten den splnilo se nám

Já sním o Vánocích bílých
Vánočním stromku zářícím
Světla svíček, jmelí a sníh
Tak byl krásný den o Vánocích


13. Přísahám, že jsem to já (& Miroslav Dvorský) - 11:59

Ona:
Svět prý se nám jen zdá
Když den spí ve větvích
I noc je méně zlá
A odpouští nám hřích
Nezbývá než vstát
Vzít si plášť a jít
Přiznávám svůj pád
Trval jen pár chvil
Vím, že jsi zvítězil

On:
Až tma se slunci vzdá
Ona:
Až tma se slunci vzdá
On:
A shoří v oblacích
Ona:
A shoří v oblacích
On:
Tak pořád jsem to já
Ona:
Tak pořád jsem to já
On:
Kdo víru neztrácí
Že s Tebou je mi líp
Ona:
Že s Tebou je mi líp
On:
Příběh nekončí
Ona:
Příběh nekončí

On:
Kdo z nás má víc rád
Ona:
Neumí být sám
Oba:
Přísahám, že jsem to já...

Jak už to bývá, slunci prý se stýská
Potichu zpívá, v mracích když se blýská
I já se trápím, v srdci mám dvě přání
Mít Tě do svítání a pak mít Tě dál

On:
Marně vzpomínám
Ona:
Marně vzpomínám
On:
Kdy úsvit pálil víc
Ona:
Kdy úsvit pálil víc
On:
Já neumím být sám
Ona:
Neumíš být sám
On:
Jen neumím to říct
Ona:
Jen neumím to říct
Oba:
Den se nám jen zdá
Ona:
Den se nám jen zdá
On:
Jen žárlí na měsíc
Ona:
Žárlí na měsíc

Oba:
Kdo z nás má víc rád
Neumí být sám
Přísahám, že jsem to já
Kdo z nás má víc rád
Neumí být sám
Přísahám, že jsem to jááá
Reklama
Reklama

Informace

Přidáno: 6. 6. 2015 - 15:19 | Aktualizováno: 2. 3. 2016 - 15:20 | Kategorie: Alba | ID: 20315

Podrobné statistiky
Web používá cookies. OK Info