Odkaz na oficiální stránky

Hudba / videoklip

Hodnocení:

60 % Dobrá písnička Špatná písnička 40 %

10 lidí

Reklama

Text písně

STRANA A
A1. Sprint - 0:00
A2. Móda, móda, móda - 0:37
A3. Víc ti můžu dát jen já - 1:07
A4. Nepodceňuj sílu mých radarů - 1:37
A5. Ještě světu šanci dej - 2:07
A6. Proto dám vodu svým květinám - 2:37

STRANA B
B1. Velká neónová láska - 3:07
B2. Byl jsi můj typ - 3:37
B3. Dík za to, že jsi - 4:06
B4. Rána jasných dnů - 4:36
B5. A je tady léto - 5:06
B6. Šťastná hvězda - 5:35


STRANA A


A1. Sprint - 0:00

V uších mi zní
Startovní pistole třesk
Heslo všech dní
Jen první vítězí
Tak tedy běž
A zkus i předhonit blesk
Ať doběhneš
Kde je tvůj cíl

Sprint
Přímo přes překážky
Sprint
Kašlu na podrážky
Sprint
Vidím v dálce pásku cílovou

Sprint
Srdce cítím v krku
Sprint
Stále na úprku
Sprint
Už mě další dráhy zvou

Startovní blok
Jen ráno nabereš dech
Po celý rok se sebou závodíš
Někdo si vzdech
Že život má samý spěch
Tak jen ho nech
Mě baví spíš

Sprint
Přímo přes překážky
Sprint
Kašlu na podrážky
Sprint
Vidím v dálce pásku cílovou

Sprint
Srdce cítím v krku
Sprint
Stále na úprku
Sprint
Už mě další dráhy zvou

Sprint
Přímo přes překážky
Sprint
Kašlu na podrážky
Sprint
Vidím v dálce pásku cílovou

Sprint
Srdce cítím v krku
Sprint
Stále na úprku
Sprint
Už mě další dráhy zvou

Sprint
Přímo přes překážky
Sprint
Kašlu na podrážky
Sprint
Vidím v dálce pásku cílovou

Sprint
Srdce cítím v krku
Sprint
Stále na úprku
Sprint
Už mě další dráhy zvou


A2. Móda, móda, móda - 0:37

To každý zná
Kdo občas obchoďákem bloudí
Jako já
Že v hodině H
O patro výš přehlídka módní
Začíná
Hlas tiše zní
A všichni kolem vzhůru proudí
Do schodů
Já tady sním
Ačkoliv moje kroky míří
K východům

Móda, móda, móda
A mě ta móda zajímá
Móda, móda, móda
A mě si žádný nevšímá
Proužek, kroužek, blůzy
Jak je ta móda bláznivá
Zvláště delší pláště
A doma všechno přešívám

Tak nečekej
Já opět na vše zapomínám
To je tím
Jen se mi směj
Že tady tiše manekýnám
Závidím

Módu, módu, módu
A tisíc módních převleků
Módu, módu, módu
A tisíc dalších obleků
Proužek, kroužek, blůzy
Jak je ta móda měnivá
Móda, móda, móda
Ještě se chvíli podívám

Móda, móda, móda
A mě ta móda zajímá
Móda, móda, móda
A mě si žádný nevšímá
Proužek, kroužek, blůzy
Jak je ta móda bláznivá
Zvláště delší pláště
A doma všechno přešívám


A3. Víc ti můžu dát jen já - 1:07

Usměvavá a nevšímavá
Je tvá dívka a já jsem tvou známou
Povídavá a domýšlivá
Čím ty vlastnosti tvé srdce lámou?
Čím tak zvýší ti tlak
Že mě málem míjíš?
Čím tak zastře ti zrak?
Ani nevíš, jak vzácně se mýlíš

Víc ti můžu dát jen já
Vroucnější ti dám svou lásku stálou
Pro toho, kdo má mě rád
Projdu třeba strmou bílou skálou
Víc ti můžu dát jen já
Lásku jako v písních z muzikálů
Chci tím říct, že já, jen já
Ráda tě mám

Neústupná a nepřístupná
Snad má půvab, co zdá se být krásou
A mně se zdá být rozmazlená
Věř mi, vhodnější spíš jako já jsou
Čím tak zvýší ti tlak
Že mě málem míjíš?
Čím tak zastře ti zrak?
Ani nevíš, jak vzácně se mýlíš

Víc ti můžu dát jen já
Vroucnější ti dám svou lásku stálou
Pro toho, kdo rád mě má
Projdu třeba strmou bílou skálou
Víc ti můžu dát jen já
Lásku jako v písních z muzikálů
Chci tím říct, že já, jen já
Ráda tě mám
Jestli mě máš rád jen málo

Víc ti můžu dát jen já
Vroucnější ti dám svou lásku stálou
Pro toho, kdo rád mě má
Projdu třeba strmou bílou skálou...


A4. Nepodceňuj sílu mých radarů - 1:37

Nepodceňuj sílu radarů
Které každá dívka používá s přehledem
Když jí na tom záleží
Když tmou právě mží

Tak mi tedy víckrát nevolej
Stejně jenom dlouhý výčet výmluv odříkáš
Že se zdržíš tam a tam
A to já poslouchám

Já vím své
Snad proto, že tě mám ráda
Já vím své
A říkám:
Nepodceňuj sílu radarů
Nepodceňuj sílu mých radarů

Nic mi vůbec říkat nemusíš
Stačí, když se pouze jedním očkem podívám
To mi stačí, už nic víc
I když máš mi co říct

Já vím své
Snad proto, že tě mám ráda
Já vím své
A říkám:
Nepodceňuj sílu radarů
Nepodceňuj sílu mých radarů

Já vím své
Snad proto, že tě mám ráda
Já vím své
A říkám:
Nepodceňuj sílu radarů
Nepodceňuj sílu radarů

Já vím své
Tak tedy slyš mé varování
Já vím své
Já znám sílu radarů


A5. Ještě světu šanci dej - 2:07

Když dvacet dětí půjde na výlet
A najednou strom naleznou
Ten strom, co kvete víc než dvě stě let
Tak společně ho obejmou

Do dlaní dej dlaň svou
Bez ptaní, s pokorou
S tvou úctou a láskou

Prosím, ještě světu šanci dej
Je kulatej a chce mít rád
Prosím, ještě světu šanci dej
Je kulatej a chce mít rád

Za patnáct let už končí století
A jak se dívám na ten svět
Možná, že schází mu jen obětí
Tak co to zkusit právě teď

Do dlaní dej dlaň svou
Bez ptaní, s pokorou
S tvou úctou a láskou

Prosím, ještě světu šanci dej
Je kulatej a chce mít rád
Prosím, ještě světu šanci dej
Je kulatej a chce mít rád
Jak já mám

Prosím, ještě světu šanci dej
Je kulatej a chce mít rád
Prosím, ještě světu šanci dej
Je kulatej a chce mít rád
Mít rád, jako já


A6. Proto dám vodu svým květinám - 2:37

Dávám vodu květinám ve vázách
Kde žíznivějí, já vím
Znám tu žízeň a cítím podobnou
Když scházíš

Já znám tu touhu vyhnat květ
Vonět a krášlit svět
Povadlá květina, ta je jako já
Než vstoupíš

Proto dám vodu svým květinám
Fialkám, cyniím, azalkám
Ty mi sám zas dáš pak ze dlaní
Vláhu jak květinám
Svým květinám
Co žízní
Vláhu jak květinám
Svým květinám
Co žízní

Když se únavou cítím šedivá
Tak růže mi půjčí nach
Narcis dá mi zas žlutou do vlasů
I s vůní

Než přijdeš s novou kyticí
Té staré tu dávám pít
Do těch dob, než i mě zase napojí
Tvá náruč

Proto dám vodu svým květinám
Zase dám vodu svým květinám
Vždyť ty sám mi dáváš bez ptaní
Vláhu, jak květinám
Svým květinám
Co žízní
Vláhu, jak květinám
Svým květinám
Co žízní


STRANA B


B1. Velká neónová láska - 3:07

Byla to velká neonová láska
Co nepoznala světlo sluneční
A nám se zdála právě krásná
Vzácná a blýskavá
Byla to velká neonová láska
My byli její září osleplí
A mysleli jsme, že se její světlo
Spoutat dá

Ráno už barvy blednou
Ráno i stíny šednou
Ráno tě ještě jednou políbím
A všechno ti slíbím
Ráno se barvy ztratí
Ráno ti tváře zlatí
Ráno se nevyplatí odejít

Zůstaň tu chvíli, máš-li mě rád
Ať víme, že i když povytáhnem záclony
Stále září neony

Velká neonová láska
Barevná něžná láska lákavá
Nikdy si na mě ve dne více méně
Neměl čas
Byla to velká neonová láska
Zářila jako světla majáku
A její síla přilákala k sobě
Právě nás

Zůstaň tu chvíli, máš-li mě rád
Ať víme, že i když povytáhnem záclony
Stále září neony

Ráno už barvy blednou
Ráno i stíny šednou
Ráno tě ještě jednou políbím
A všechno ti slíbím
Ráno se barvy ztratí
Ráno ti tváře zlatí
Ráno se nevyplatí odejít

Byla to velká neonová láska (Ráno už barvy blednou)
Co nepoznala světlo sluneční (Ráno i stíny šednou)
A nám se zdála právě krásná (Ráno tě ještě jednou políbím)
Vzácná a blýskavá (A všechno ti slíbím)

Byla to velká neonová láska (Ráno se barvy ztratí)
My byli její září osleplí (Ráno ti tváře zlatí)
A mysleli jsme, že se její (Ráno se nevyplatí odejít)
Světlo spoutat dá

Byla to velká neonová láska (Ráno už barvy blednou)


B2. Byl jsi můj typ - 3:37

Tys v miniherně hrál
A právě jsi v té chvíli skóroval
Jak jsi tam tak stál
Mě jsi asi vůbec nevnímal

Venku pršelo
A já se tam před deštěm skrývala
Všechno svítilo
A já jsem jako forbes zářila

Byl jsi můj typ
S tím svým věčným dětským úsměvem
S tím svým rozevlátým účesem
Tak se mi to tenkrát zdálo

Byl jsi můj typ
Napůl chlapec, napůl správný chlap
Silnější a přede mnou jsi sláb
A to není právě málo

Byl jsi můj typ

Nejsi výrazný
Ten, o kterém stále dívky sní
Jenže, co teď s ní
S tou teorií, kdo ji uplatní?

Slunce svítilo
Já opustila tu svou krásnou skrýš
To se tušilo, že mě za refíží dohoníš

Byl jsi můj typ
S tím svým věčným dětským úsměvem
S tím svým rozevlátým účesem
Tak se mi to tenkrát zdálo

Byl jsi můj typ
Napůl chlapec, napůl správný chlap
Silnější a přede mnou jsi sláb
A to není právě málo

Byl jsi můj typ

Byl jsi můj typ
S tím svým věčným dětským úsměvem
S tím svým rozevlátým účesem
Tak se mi to tenkrát zdálo...


B3. Dík za to, že jsi - 4:06

Zas ten výstup já pečlivě zkouším
Má láska končí, co dál, co s ní?
Říct chci - přistup, já navždy se loučím
Jiná slůvka teď z úst mi zní

Dík za to, že jsi
I na malou chvíli
I když ne, kdy chci
Já zašeptám si:
Dík za to, že jsi
Můj odliv i příliv
Že tě mám

Mám svou hlavu a ta mi teď říká
Že dál už nejde tak žít, tak ne
Že v tom plavu a dál že v tom lítám
Pak už vejdeš a já i dnes...

Dík za to, že jsi
I za malou chvíli
I když ne, kdy chci
Já zašeptám si:
Dík za to, že jsi
Můj odliv i příliv
Že tě mám

Znám slova tvá
Jsi náladová
A prý nevím, co chci
Nepopírám, že váhám
Nakonec zvítězí...

Dík za to, že jsi
I za malou chvíli
I když ne, kdy chci
Já zašeptám si:
Dík za to, že jsi
Můj odliv i příliv
Že tě mám

Dík za to, že jsi
I za malou chvíli
Že tě mám


B4. Rána jasných dnů - 4:36

Jdu dlouhou třídou a přes náměstí
A podél řeky až na předměstí
Jdu zvolna, ruce mám v kapsách a mám čas

Mám dobré boty, jsou bez podpatků
A dobrou vůli jít beze zmatků
A dlouho podzimním ránem plným krás

Žádná nečekaná setkání
Takže, co je trocha zívání
Pro těch pár vran a klid
Nedělních rán?

Má nedělní rána jasných dní
Jsou jako skříně výkladní
Jednu skříň si zvolím
Potom k ní přitlačím nos
Přitlačím nos
Ta nedělní rána jasných dnů
Jsou pro mě jak skříně obchodů
To zase bude útrata
Ráno bývám bohatá

Vždyť ryzí zlato je na fasádách
A stříbro v loužích a v kolejích drah
Se blýská, leštil je mistr klenotník

Ta stuha nebe je nekonečná
A vata mraků zas asi věčná
A zdarma, úplně zdarma, stačí dík

Vítr, jako čilý obchodník
Listí předkládá mi na chodník
Do stínu bran v tichu
Nedělních rán

Má nedělní rána jasných dní
Jsou jako skříně výkladní
A ty mě nikdy nezklamou
Zbytečnou reklamou
Ta nedělní rána jasných dnů
Jsou jako skříně obchodů
A co je vůbec nejlepší
Celý krám tu zadarmo mám

Ta nedělní rána jasných dní
Jsou jako skříně výkladní
Které mě nikdy nezklamou
Zbytečnou reklamou
Ta nedělní rána jasných dnů
Jsou jako skříně obchodů
To zase bude útrata
Ráno bývám bohatá


B5. A je tady léto - 5:06

Jenom tlesknu třikrát do dlaní
A je tady léto
A je všude volně k dostání
A je tady léto
Máš na svých ústech příchuť limonád
A to já ráda mám
Teď do očí náhle pad mi volný pád
Co víc si můžeme přát?

Jenom mrknu třikrát na nebe
A je tady léto
Jenom ohlédnu se za sebe
A je tady léto
Náhle mám choutky stát se turistou
I když to tady znám
Kterou ulicí mám se dát
Tou, či tou
A sklony k bloudění mám

Jenom lusknu třikrát do taktu
A je tady léto
A je plné krásných začátků
A je tady léto
Najdi mi místo, kde je výsluní
A kde pár písní zní
Já chci nachytat bronz z paprsků slunečních
Dokud je pár hezkých dní

Co víc si můžeme přát
Jenom tlesknu třikrát do dlaní
Třikrát do dlaní
A je tady léto
Co víc si můžeme přát


B6. Šťastná hvězda - 5:35

Housku s mákem snídám
Koukám při tom z okna ven
A náznak deště hlídám
Ale louže klidně spí
Tak zdá se mi, že vstává príma den

Príma den že vstává
Líně modrou obléká
A bledá hvězda dává
K tomu souhlas poslední
Mně zdá se, že to září hvězda má

Zdá se mi, že září
Šťastná hvězda má
S přívětivou tváří
Mi říká, já tě znám

Zná mě i má přání
Ví, že když ne rovnou smích
Tak nejmíň pousmání
Chci mít stále ke štěstí
Jak ptáci jarní vítr ve větvích

Zdá se mi, že září
Šťastná hvězda má
S přívětivou tváří
Mi říká, já tě znám

Vím, že štěstí číhá
Náhle všude v ulicích
A břímě smutku zdvíhá
Už mě vůbec netlačí
To díky té mé hvězdě zářící

Zdá se mi, že září
Šťastná hvězda má
S přívětivou tváří
Mi říká, já tě znám

Housku s mákem snídám
Koukám při tom z okna ven
A náznak deště hlídám
Ale louže klidně spí
Tak zdá se mi, že vstává príma den
Reklama
Reklama

Informace

Přidáno: 14. 6. 2015 - 18:33 | Aktualizováno: 2. 3. 2016 - 15:13 | Kategorie: Alba | ID: 20102

Podrobné statistiky
Web používá cookies. OK Info